Eco

Put here an image with your slogan


Sponsored Links

Nemetons - Lokale takken van de New Order of Druids


Image "Er is een Gallo-Brittonisch woord nemeton, dat gebruikt wordt voor een heilige plaats, in de zin van een heilig bos of een open plek in het woud. Het woord is verwant met het Latijnse nemus, wat eerder duidt op een woud met een open plek, zoals bij lucus, of op de open plek zelf..."

Extract uit The Druids door Stuart Piggott


Een NOD Nemeton is een heilige plaats, of bijeenkomst van leden. Naast onze Keltische online gemeenschap tracht de New Order of Druids ook lokale Nemetons in verschillende landen op te richten, met de intentie om mensen dichter bij elkaar te brengen en bijeenkomsten te organiseren van leden die in dezelfde streek wonen. 

Hieronder vind je een kaart van eventuele Nemetons in je omgeving. Als er geen Nemeton in je streek is, kan je overwegen om lid te worden van een E-Nemeton of een online NOD Cirkelgroep, of zelfs je eigen Nemeton opstarten.

contentmap_module

Nieuws van de van NemetonsJammer genoeg zal er dit jaar geen 11de editie komen van het Keltisch folkfestival Meire M'orough, waar de New Order of Druids jaarlijks op aanwezig was met een info-stand en het Lughnasadh ritueel. Bijgevolg zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ook geen Lughnasadh ritueel worden voorzien door ons.  Onze excuses hiervoor.