Céad Míle Fáilte!
Honderdduizend keer welkom!

De Grove of Dana werd opgericht met het doel van het aanbieden van een gratis cursus over de Druïdische spiritualitiet en de Keltische tradities die de Aarde eren. Hoewel veel van het leesmateriaal zich focust op de tradities van Ierland, verwelkomen we iedereen die interesse heeft in andere tradities, of andere tradities beoefent. Waar mogelijk zal de informatie worden uitgebreid om deze tradities mee op te nemen.

Dana (soms ook Danu genoemd) is de naam van een belangrijke Ierse moeder godin, en haar oorsprong gaat terug tot de oorsprong van de Indo-Europese culturen. Dana kan ook worden uitgedrukt en ervaren als een energie, zoals soms Ierse beoefenaars hiermee werken. Deze energie is gelijkaardig met de Tao or Chi van de Chinese cultuur. Het kan ook worden uitgedrukt als geesten, zoals de kami van de Japanese Shinto. Het leermaterial dat je zal vinden in de cursussen van de Grove of Dana zal gebaseerd zijn op het begrip dat Dana is deze drie dingen tegelijk, en net zoals het knoopwerk zo bekend in de Keltische cultuur, weeft en omvat elk van deze aspecten zich rond het andere

De Grove of Dana heeft als doelstelling het bereiken van het leren en begrijpen van jezelf en het universum waarin we allemaal leven, door het ontdekken van de drievuldigheid van kennis, ervaring en wijsheid. Vele educatieve programma's vragen van de student enkel de dingen te leren alsof ze er zelf buiten staan, zonder de student de verbinding met de studies te laten voelen. Kennis is het gedeelte van het verstand en het intellect, en is belangrijk voor elke educatieve intentie, maar kennis alleen helpt ons niet ver vooruit. Naast het intellectueel leesvoer en de opdrachten, vragen onze cursussen van de student ook het vergaren van ervaring aan de hand van bepaalde oefeningen en meditaties. Enkel via ervaring kunnen we de kennis die we hebben begrijpen, en aldus het derde aspect van onze drievuldigheid vergaren: wijsheid. Wijsheid is het product van ervaring en kennis, net zoals de nevel een product is van water en lucht.

De College bestaat uit drie verschillende "graden", gebaseerd op degene die vermeld zijn in geschreven bronnen:barde, of fili; ovaat, of fáith; and druïde, of draoi. Deze titels waren nooit bedoeld om "graden" te zijn met betrekking op hoever je gevorderd bent, maar zij waren eerder aparte beroepen van de intellectuele klasse van de Keltische bevolking. Maar om onze cursussen meer overzichtelijk te maken, hebben we deze titels gebruikt om aan te duiden tot waar men reeds gevorderd is. Onze bedoeling is om mensen door de studie van een Keltische en Druïdische spiritualiteit te helpen, niet om ze op te leiden om deze rollen specifiek uit te oefenen, aangezien dat verscheidene additionele jaren studeren vraagt, alsook praktijk en ervaring die we hier niet kunnen aanbieden. We willen mensen een goede houvast op het onderwerp geven, waarna ze dan zelf de mogelijkheid hebben om individueel verdere studies te doen. Dat gezegd zijnde, hebben we de inspiratie van elk van deze beroepen gebruikt om te dienen als basis van onze "graden". Wanneer je lid bent van de Bardische graad, leer je de gepaste kennis die geaard zijn in de geest van de Barde. Hetzelfde geldt voor Ovaat en Druïde. Na deze drie graden overlopen te hebben, kan de student kiezen of hij oof zij zich wil specializeren in een specifieke richting. Deze richtingen kunnen zijn, o.a. Keltisch shamanisme, mythologie, geschiedenis, heling, gedichten, divinatie, rituelen, of een combinatie van deze dingen, oftewel een zelfgekozen studie. De bedoeling hier is om de student te helpen in een eigen zoektocht naar zijn specifieke interesses. Dat betekent dus dat de student hier dan ook meer op zichzelf zal terugvallen.

De school is volledig gratis (tenzij je zelf extra materiaal verkiest aan te kopen), en is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Specialisatiecursussen zijn beschikbaar voor upgraded leden, voor slechts 29,95 € / jaar. Alle curssusen worden genomen op eigen ritme zodat je ze kan afwerken op je eigen tempo, zonder dat je je zorgen moet maken over uiterlijke datums van opdrachten, of in tijdsnood komt in combinatie met je school of werk.


Grove of Dana

Laatste wijziging: zondag, 20 augustus 2017, 02:34