nemetons-nl

nodcast-nl

join-nl

Sponsored Links

Over NOD

Negen Idealen van de New Order of Druids

De New Order of Druids draagt volgende negen idealen hoog in het vaandel. Deze zijn niet bedoeld als dogmatische "regels", maar eerder als idealen om naar te streven.

1. Benader de natuur met eer en respect.
We maken deel uit van de natuur, en de natuur maakt deel uit van ons. We kunnen niet superieur zijn tegenover de natuur, maar dienen ze te verzorgen, en dankbaar te zijn voor alles wat ze ons aanbiedt. Dit betekent niet dat we verplicht zijn om vegetarisch te worden of het gras al dan niet mogen maaien, maar we wel dat we trachten om te voorkomen de natuur onnodig te schaden, en steeds dank te geven aan de natuur voor wat ze ons geeft (zie ideaal 4).

2. Verkies altijd de waarheid.
De waarheid komt altijd uit, en het is alleen dat waarop iets fundamenteel kan gebouwd worden. We promoten geen valse feiten, en verwachten van anderen om ook waarheidsgetrouw te zijn in eender welke informatie die ze aanbieden.

3. Wandel de weg van balans en harmonie.
Balans is een centraal aspect in het pad van de Druïde. Niets is puur slecht, of puur goed. De balans tussen de twee is delicaat, en mag niet verstoord worden, maar eerder bewaard worden waar mogelijk.

4. Behoudt harmonie in alles wat je doet.
Verlenging van ideaal 3. Balanceer je handelingen, in plaats van radicale dingen te ondernemen, en tracht een eenzijdig zicht op de dingen te vermijden, maar probeer open te staan voor de situatie van anderen. Jij alleen bent verantwoordelijk voor elke handeling die je in je leven onderneemt.

5. Hou jezelf aan de wetten van de natuur.
De wetten van de natuur zijn dat wat we elke dag in de natuur kunnen getuigen; haar cyclussen van leven en dood, jager en prooi, ... Verstoor de natuurlijke gang van zaken in de natuur niet. Dit betekent niet dat je vegetarisch moet zijn, of dat je geen fruit mag plukken van een boom, maar wel om dank te bieden voor alles wat de natuur je geeft.

6. Gebruik wijsheid ten voordele van het universum, niet voor eigenbelang.
De wijsheid die je vergaart op je weg als Druïde, is niet bedoeld om je eigen macht te vergroten in je persoonlijk voordeel, of om deze offensief te gebruiken tegenover wie of wat dan ook. Met deze wijsheid komt de verantwoordelijkheid van het bieden van hulp, om het te gebruiken in harmonie met de natuur in plaats van op een dominante manier, en ter hulp van anderen.

7. Maak geen winst uit je kennis of het gebruik van je krachten met de bedoeling om materiële rijkdom te vergaren.
Haal geen financieel voordeel uit het overbrengen van Druïde wijsheden. Soms kan geld niet volledig worden uitgesloten, om deze wijsheid te kunnen overbrengen, maar het is geen gebruiksmiddel bedoeld voor de intentie van kennis.

8. Respekt eenieder, ook al zijn hun meningen anders.
Er zijn zoveel opinies over zaken, als er mensen zijn op deze wereld. Geen twee mensen zijn exact hetzelfde, en in plaats van ons af te sluiten van meningen die verschillen met de onze, dienen we te trachten tot openheid voor andere meningen, en ervan te leren wat we kunnen.

9. Breek nooit een gezworen eed, of het keert zich tegen je.
Een belofte die je maakt, verbindt je als een ongeschreven contract met de geest van je eer. Als je een belofte maakt, en gemakkelijk verbreekt, dan verlies je alle geloofwaardigheid en vertrouwen van anderen.


The New Order of Druids is affiliated with


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo