Sponsored Links

De diensten van deze website worden mogelijk gemaakt door tijd, werk en donaties van de leden van N.O.D.

Bijdragen zijn welkom van hen die vrijwillig dit internationaal werk willen steunen.

Lees meer

Nemetons - Lokale takken van de New Order of Druids


Image "Er is een Gallo-Brittonisch woord nemeton, dat gebruikt wordt voor een heilige plaats, in de zin van een heilig bos of een open plek in het woud. Het woord is verwant met het Latijnse nemus, wat eerder duidt op een woud met een open plek, zoals bij lucus, of op de open plek zelf..."

Extract uit The Druids door Stuart Piggott


Een NOD Nemeton is een heilige plaats, of bijeenkomst van leden. Naast onze Keltische online gemeenschap tracht de New Order of Druids ook lokale Nemetons in verschillende landen op te richten, met de intentie om mensen dichter bij elkaar te brengen en bijeenkomsten te organiseren van leden die in dezelfde streek wonen. 

Hieronder vind je een kaart van eventuele Nemetons in je omgeving. Als er geen Nemeton in je streek is, kan je overwegen om lid te worden van een E-Nemeton of zelfs je eigen Nemeton opstarten. Voor meer informatie over onze Nemetons, zie onze Veelgestelde Vragen.

Nemetons Map

contentmap_module

NERVII NEMETON: Lughnasadh ritueel op Meire M'orough


Jammer genoeg zal er dit jaar geen 11de editie komen van het Keltisch folkfestival Meire M'orough, waar de New Order of Druids jaarlijks op aanwezig was met een info-stand en het Lughnasadh ritueel. Bijgevolg zal er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ook geen Lughnasadh ritueel worden voorzien door ons.  Onze excuses hiervoor.

New vernemeton: NEMETON KELTOI

We are happy to announce the new NOD vernemeton: Nemeton Keltoi, based in Barcelona (Spain). This vernemeton focusses on Druidic training and seasonal celebrations. More information will follow soon on their page!


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo