nemetons-en

nodcast-en

join-en

Sponsored Links

Negen Idealen van de New Order of Druids

De New Order of Druids draagt volgende negen idealen hoog in het vaandel. Deze zijn niet bedoeld als dogmatische "regels", maar eerder als idealen om naar te streven.

1. Benader de natuur met eer en respect.
We maken deel uit van de natuur, en de natuur maakt deel uit van ons. We kunnen niet superieur zijn tegenover de natuur, maar dienen ze te verzorgen, en dankbaar te zijn voor alles wat ze ons aanbiedt. Dit betekent niet dat we verplicht zijn om vegetarisch te worden of het gras al dan niet mogen maaien, maar we wel dat we trachten om te voorkomen de natuur onnodig te schaden, en steeds dank te geven aan de natuur voor wat ze ons geeft (zie ideaal 4).

2. Verkies altijd de waarheid.
De waarheid komt altijd uit, en het is alleen dat waarop iets fundamenteel kan gebouwd worden. We promoten geen valse feiten, en verwachten van anderen om ook waarheidsgetrouw te zijn in eender welke informatie die ze aanbieden.

3. Wandel de weg van balans en harmonie.
Balans is een centraal aspect in het pad van de Druïde. Niets is puur slecht, of puur goed. De balans tussen de twee is delicaat, en mag niet verstoord worden, maar eerder bewaard worden waar mogelijk.

4. Behoudt harmonie in alles wat je doet.
Verlenging van ideaal 3. Balanceer je handelingen, in plaats van radicale dingen te ondernemen, en tracht een eenzijdig zicht op de dingen te vermijden, maar probeer open te staan voor de situatie van anderen. Jij alleen bent verantwoordelijk voor elke handeling die je in je leven onderneemt.

5. Hou jezelf aan de wetten van de natuur.
De wetten van de natuur zijn dat wat we elke dag in de natuur kunnen getuigen; haar cyclussen van leven en dood, jager en prooi, ... Verstoor de natuurlijke gang van zaken in de natuur niet. Dit betekent niet dat je vegetarisch moet zijn, of dat je geen fruit mag plukken van een boom, maar wel om dank te bieden voor alles wat de natuur je geeft.

6. Gebruik wijsheid ten voordele van het universum, niet voor eigenbelang.
De wijsheid die je vergaart op je weg als Druïde, is niet bedoeld om je eigen macht te vergroten in je persoonlijk voordeel, of om deze offensief te gebruiken tegenover wie of wat dan ook. Met deze wijsheid komt de verantwoordelijkheid van het bieden van hulp, om het te gebruiken in harmonie met de natuur in plaats van op een dominante manier, en ter hulp van anderen.

7. Maak geen winst uit je kennis of het gebruik van je krachten met de bedoeling om materiële rijkdom te vergaren.
Haal geen financieel voordeel uit het overbrengen van Druïde wijsheden. Soms kan geld niet volledig worden uitgesloten, om deze wijsheid te kunnen overbrengen, maar het is geen gebruiksmiddel bedoeld voor de intentie van kennis.

8. Respekt eenieder, ook al zijn hun meningen anders.
Er zijn zoveel opinies over zaken, als er mensen zijn op deze wereld. Geen twee mensen zijn exact hetzelfde, en in plaats van ons af te sluiten van meningen die verschillen met de onze, dienen we te trachten tot openheid voor andere meningen, en ervan te leren wat we kunnen.

9. Breek nooit een gezworen eed, of het keert zich tegen je.
Een belofte die je maakt, verbindt je als een ongeschreven contract met de geest van je eer. Als je een belofte maakt, en gemakkelijk verbreekt, dan verlies je alle geloofwaardigheid en vertrouwen van anderen.

Recent News

Specialisation Course "Becoming Aware" available!

Wednesday, 21 August 2019

We are happy to announce that the specialisation course "Becoming Aware" is available as of today to our upgraded members. This course had been closed down in the past due to lack of mentorship, but is now reopened.

The Becoming Aware Course is designed to bring you awareness of the world around you by simply re-learning how to use the senses and how to listen to the messages they bring. This course is about You. It is about honing in on who you are and where you are by listening, seeing, smelling, touching and tasting. 

You can enrol in this course in the usual way: go to the menu "Druid College" and then "List of Courses". In the "Course Categories" dropdown-menu, select "Specialisation Courses", and then scroll down until you find "Becoming Aware Course". Click on "JOIN COURSE" on the right, fill out the application form, and follow the instructions you will receive by e-mail.

If you are interested in taking this course, but you are not an upgraded member, you can find more information about upgrading your account at this link:
https://www.druidcircle.org/druid/index.php/en/account-settings/upgrade-my-account

Updates on the Bardic & Ovate Courses

Tuesday, 13 August 2019

Historical, archaeological and other scientific studies of Celtic culture and spirituality are an ever-changing field, as new discoveries frequently require us to update the scientific consensus and therefore also our own views. As modern Druids, this affects us too as we base our modern Celtic spirituality for a good part on what we know of ancient Celtic culture, history and spirituality.

This means that, occasionally, we may need to check if the contents of our courses is still up-to-date. In the light of these updates, we decided it was necessary to make some changes to the Bardic Course and the Ovate Course. The Druid Course remains unaffected. While these changes are important, we have nonetheless attempted to keep the impact on these courses to a minimum as to cause a minimum of interruption to both students and mentors.

So, what changed?

1. Both the Bardic and Ovate Courses relied heavily on the publications of Frank MacEowen, a professor who was in the meantime considered "discredited" due to historical inaccuracies, cultural appropriation and abstraction, and presenting his own thoughts as genuine ancient Celtic thoughts. We have updated the courses to correct these inaccuracies, though it doesn't mean that some of MacEowen's own thoughts can't still be useful in the context of modern Celtic spirituality, as long as they are not incorrectly represented as historical fact. This can be compared with the "Celtic Tree Calendar", which was once presented by Robert Graves as a historical fact while it was in fact largely a modern invention, though it doesn't mean the concept can't be useful to modern Druids who wish to make use of it in the context of "univerified personal gnosis".

2. Both the Bardic and Ovate Courses refer to "Danu" (or "Dana") as a "primal mother goddess", but the current consensus in historical sciences now rejects this as an invention of the Renaissance Era. The concept of the "primal mother goddess" is therefore now referred to as "Earth Mother" rather than "Danu" in the courses, along with an added explanation on how we should correctly view the ancient mother-figure of Danu in Irish mythology.

3. The Bardic and Ovate Courses refer to the Celtic cosmology of the three realms as "underworld", "middleworld" and "upperworld". In Irish mythology, which forms the fundament of these two courses, these concepts are not historically correct as the Irish Celtis did not consider these as three separate "worlds" but rather as three realms interwoven with each other in one world. This is different from how ancient Celts elsewhere in the world may have viewed it, as they were more directly influenced by Greek and Roman mythology, especially in Gaul and possibly later also in Britain when the Gauls migrated there following the Roman invasions. To avoid confusion for students in the Bardic and Ovate Courses, we have decided to keep consistency there with the Irish version of Celtic cosmology, and therefore minimized the references to the terms of "underworld", "middleworld" and "upperworld", instead referring to them as the "three realms" of Land, Sea and Sky specifically.


What does this mean for you?

We strove to keep the impact of these change to a minimum for both students and mentors. If you have completed any of these courses, or are still taking any of these courses, you do not need to re-do any of the assignments. The outline of the course, and the vast majority of its contents, has not changed and so there are practically no changes to the actual assignments.

We do, however, recommend all active students in the Bardic or Ovate Course to re-download the course Handbook, so that you are sure to use the newest version of the handbook to continue your studies. The new version of the handbook was updated in the course on July 25, so if you signed up for the Bardic Course or Ovate Course after that date, you already have the latest version.

If you purchased the printed course books of the Bardic Course and Ovate Course at our online book shop on lulu.com, you are not required to buy them again of course, as you can download the PDF of the handbook for free in the Grove of Dana online Druid college on our website. If you wish, you can continue to read the course from the book(s), but keep the above changes in mind and double-check the latest PDF version of the handbook if you are in doubt about anything. 

If you purchased the Bardic Course and/or Ovate Course book in printed version from our Lulu online shop after July 25, 2019, you already have the latest version of the books. This only applies to our online webshop at lulu.com, not to third-party webshops such as Amazon or Barnes & Noble as updates there take up to 6 weeks to take effect. 

You can find the printed books of the Bardic, Ovate and Druid Course, as well as the youth Bardic, Ovate and Druid Courses (of which the first two also in Dutch) in our Online Bookstore at Lulu, at this link:
http://www.lulu.com/spotlight/neworderofdruids


If you have any questions, feel free to contact your mentor.

We would like to express our thanks to Hawkmoon for his work on updating the Bardic and Ovate Courses to reflect the latest consensus.

Vacation

Monday, 29 July 2019

Due to vacation, the general & membership administration, and the webmaster departments will be unavailable between Tuesday, July 30 and Monday, August 12.

Thank you for your understanding.

New "Seership Studies" specialisation course

Tuesday, 23 July 2019

About a month ago, we announced that the Celtic Polytheism Course was changed into a self-study course due to lack of mentors. However, this self-study course does not contain the chapters on the subject of "Seership" that were originally in the course. The reason for this is that those chapters were being reworked into a new "Seership Studies Course".

Today, we are happy to announce the launch of the new "Seership Studies Course"! The purpose of this course is to provide an introduction to the Ovates’ arts and skills. It involves studies in meditation and energy exercises, the Celtic year and its application to practice, sacred space and ritual, using the Bardic arts of story-telling for the purpose of transmitting healing wisdom, the Ovate arts of divination and lore, and the study of aspects of the Druidic world-view for the purpose of healing our world.

The Seership Studies Course is a specialisation course which comes with mentor guidance, and is only available to upgraded members. You are not required to have completed any other courses, in order to enrol in this course, although some basic understanding of the various aspects of modern Druidism is recommended.

You can enrol in this course in the usual way: go to the menu "Druid College" and then "List of Courses". In the "Course Categories" dropdown-menu, select "Specialisation Courses", and then scroll down until you find "Seership Studies Course". Click on "JOIN COURSE" on the right, fill out the application form, and follow the instructions you will receive by e-mail.

If you are interested in taking this course, but you are not an upgraded member, you can find more information about upgrading your account at this link:
https://www.druidcircle.org/druid/index.php/en/account-settings/upgrade-my-account

We would like to express our thanks to Hawkmoon for his work on rewriting the Seership chapters into the new Seership Studies Course.

Druid Youth Course now available!

Thursday, 18 July 2019

Several years ago, we embarked on a threefold series of youth courses on Druidism. The Bardic Youth Course, which was first launched in 2006, began the story of Taliesin the Bard who takes the student on a journey of Druid wisdom and knowledge. In 2012, this story was continued in the Ovate Youth Course. Today, Taliesin's story will finally be completed with the third and final course of this trilogy: the Druid Youth Course.

The Druid Youth Course draws from the knowledge and wisdom already obtained in the previous two courses, and adds new knowledge and wisdom to it. The student becomes more familiar with the Celtic Otherworld through myths and meditations, and with the importance of the Ancestors. This course will also help the student with the practicalities of setting up his or her personal Druid Altar, and performing simple (seasonal) rituals.

The course is, as of today, available on the Grove of Dana, our Online Druid College. In addition, it is also available as printed book which can be purchased at our online bookshop:
http://www.lulu.com/shop/new-order-of-druids/the-roots-of-the-forest/paperback/product-24163837.html

The Druid Youth Course is available for free for all NOD members. While it is primarily aimed at a younger audience, there are no age limits for enrolling. However, the minimum age is 13 (unless the laws in your country dictate otherwise), and students younger than 13 need to provide a parental approval slip before beginning the course. 

It should be noted that you can only enrol in the Druid Youth Course, if you have completed the Bardic Youth Course and Ovate Youth Course first. It is not possible to skip courses in the series of youth courses, and there is no placement exam. All these courses are also free, and also come with mentor guidance.

If you had already read the books of the Bardic and Ovate Youth courses, and you can't wait to find out how the story unfolds, you can already purchase the book from our online store. You can buy our course books without having to enrol in the course, however the course assignments are not listed in the printed books. 

You can find all the books of the youth courses here:

1. BARDIC YOUTH COURSE: ENTERING THE FOREST

2. OVATE YOUTH COURSE: WALKING WITH TREES

3. DRUID YOUTH COURSE: THE ROOTS OF THE FOREST


The first two books are also available in Dutch ("Leerling van het Woud" & "Wandelen met Bomen"). The Druid Youth Course will probably become available in Dutch next year.
You can find all currently available course books at our bookshop at this link: http://www.lulu.com/spotlight/neworderofdruids

On an additional note, we would like to point out that the youth courses have recently been revised. This means that we have done some slight layout improvements and filtered out some spelling errors; the contents of the course largely remains unchanged. If you are currently enrolled in any of the youth courses, we advise to re-download your course package, to have the latest version of your course handbook. If you already had purchased the printed book, you don't need to buy it again in order to be able to take the course. This applies to the Bardic Youth Course (both English and Dutch) and the Ovate Youth Course (only English). 

BOOK
King Arthur and the
Gods of the Round Table


Ever wondered if the legends of King Arthur, and the knights and ladies of Camelot, were based on the myths and legends of the Celts, or even on the Germanic and Greek ones? 

King Arthur and the Gods of the Round Table

This book will not only offer an indepth search of parallels between the Arthurian and Celtic legends, but also searches for the pagan symbolism hidden within the many medieval stories of the King of Camelot.

This book can be purchased at the link below:

KING ARTHUR AND
THE GODS OF THE ROUND TABLE

SUPPORT THE EARTHYou can help us to
support the Earth!


For each member that pays for an upgraded membership, the New Order of Druids will automatically donate 5 € to the Nature Conservancy @ nature.org in order to preserve nature and life all around the world! By upgrading your account, you do not only support us, but also the Earth!

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT HOW YOU CAN HELP


The New Order of Druids is affiliated with


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo