nemetons-en

nodcast-en

join-en

Sponsored Links

Negen Idealen van de New Order of Druids

De New Order of Druids draagt volgende negen idealen hoog in het vaandel. Deze zijn niet bedoeld als dogmatische "regels", maar eerder als idealen om naar te streven.

1. Benader de natuur met eer en respect.
We maken deel uit van de natuur, en de natuur maakt deel uit van ons. We kunnen niet superieur zijn tegenover de natuur, maar dienen ze te verzorgen, en dankbaar te zijn voor alles wat ze ons aanbiedt. Dit betekent niet dat we verplicht zijn om vegetarisch te worden of het gras al dan niet mogen maaien, maar we wel dat we trachten om te voorkomen de natuur onnodig te schaden, en steeds dank te geven aan de natuur voor wat ze ons geeft (zie ideaal 4).

2. Verkies altijd de waarheid.
De waarheid komt altijd uit, en het is alleen dat waarop iets fundamenteel kan gebouwd worden. We promoten geen valse feiten, en verwachten van anderen om ook waarheidsgetrouw te zijn in eender welke informatie die ze aanbieden.

3. Wandel de weg van balans en harmonie.
Balans is een centraal aspect in het pad van de Druïde. Niets is puur slecht, of puur goed. De balans tussen de twee is delicaat, en mag niet verstoord worden, maar eerder bewaard worden waar mogelijk.

4. Behoudt harmonie in alles wat je doet.
Verlenging van ideaal 3. Balanceer je handelingen, in plaats van radicale dingen te ondernemen, en tracht een eenzijdig zicht op de dingen te vermijden, maar probeer open te staan voor de situatie van anderen. Jij alleen bent verantwoordelijk voor elke handeling die je in je leven onderneemt.

5. Hou jezelf aan de wetten van de natuur.
De wetten van de natuur zijn dat wat we elke dag in de natuur kunnen getuigen; haar cyclussen van leven en dood, jager en prooi, ... Verstoor de natuurlijke gang van zaken in de natuur niet. Dit betekent niet dat je vegetarisch moet zijn, of dat je geen fruit mag plukken van een boom, maar wel om dank te bieden voor alles wat de natuur je geeft.

6. Gebruik wijsheid ten voordele van het universum, niet voor eigenbelang.
De wijsheid die je vergaart op je weg als Druïde, is niet bedoeld om je eigen macht te vergroten in je persoonlijk voordeel, of om deze offensief te gebruiken tegenover wie of wat dan ook. Met deze wijsheid komt de verantwoordelijkheid van het bieden van hulp, om het te gebruiken in harmonie met de natuur in plaats van op een dominante manier, en ter hulp van anderen.

7. Maak geen winst uit je kennis of het gebruik van je krachten met de bedoeling om materiële rijkdom te vergaren.
Haal geen financieel voordeel uit het overbrengen van Druïde wijsheden. Soms kan geld niet volledig worden uitgesloten, om deze wijsheid te kunnen overbrengen, maar het is geen gebruiksmiddel bedoeld voor de intentie van kennis.

8. Respekt eenieder, ook al zijn hun meningen anders.
Er zijn zoveel opinies over zaken, als er mensen zijn op deze wereld. Geen twee mensen zijn exact hetzelfde, en in plaats van ons af te sluiten van meningen die verschillen met de onze, dienen we te trachten tot openheid voor andere meningen, en ervan te leren wat we kunnen.

9. Breek nooit een gezworen eed, of het keert zich tegen je.
Een belofte die je maakt, verbindt je als een ongeschreven contract met de geest van je eer. Als je een belofte maakt, en gemakkelijk verbreekt, dan verlies je alle geloofwaardigheid en vertrouwen van anderen.

Recent News

NOD Nature Donation Fund

Sunday, 12 May 2019

Recently, there have been some changes in regards to the NOD Nature Donation Fund. This fund was created in 2010 with the aim of gathering funds based on the amount of upgraded membership payments we receive. For every upgraded membership, we set aside 5 € (per year) which is then added to the fund once a year. The fund's beneficiary is The Nature Conservancy, a non-profit organisation active all over the world with preserving life and nature.

Recently, The Nature Conservancy has discontinued their "personal fundraiser pages", which means NOD's fundraiser page was removed as well. While we regret this decision of TNC, it does not affect our fundraising and donations to their nature preserving efforts. However, we like to maintain some transparancy as to our Nature Donation Fund. Since it is no longer possible to track our annual donations on the personal fundraiser page, we have decided to set up a page of our own, on our own website. You can now find all information about the NOD Nature Donation Fund at this link, where we provide a list of our yearly donations - from 2011 until now - in both USD and EUR. The page also contains a donation button for those who want to make a direct donation to The Nature Conservancy. This page will be updated every year when a new donation has been made by NOD.

Website issues resolved

Friday, 14 September 2018

In the past week, the website has been experiencing problems with logging in, incorrect password resets and frequently timing out.

We are happy to announce that these issues have finally been resolved now, and everything should be working normally again.

We apologize for the inconvenience this may have caused.

Website downtime problems

Tuesday, 11 September 2018

The website is currently experiencing frequent downtime issues, which often result into a 503 timeout error when e.g. trying to login to your account, use the "forgot password" function or some other parts of the website.

We are working with our server provider and are trying to resolve this issue as soon as possible. If you expierence issues with the website, feel free to try again at a later time. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience.

We are also aware that the "forgot password" function is not working properly in regards to the actual password reset. Due to these timeout issues, we can't work on fixing this issue until the timeouts are resolved first. 

Vacation

Monday, 02 July 2018

Due to vacation, the general & membership administration, and the webmaster departments will be unavailable between Sunday, July 8 and Tuesday, July 17.

Thank you for your understanding.

Druids value privacy too

Thursday, 24 May 2018
Undoubtedly, you have heard of the new GDPR privacy regulations which will come into effect on May 25 in the European Union. Privacy on the internet is becoming an increasingly important subject, and it speaks for itself that we at the New Order of Druids value your privacy as well.
 
In order to ensure that your privacy is held to the new and higher standards of GDPR, we have updated our Privacy Policy, which can be found on our website at this link:
 
 
So what changes?
 
Nothing much. Over the past few years, we had already implemented additional security measures and privacy compliances. For example, we have implemented an SSL-certificate for a more secure https internet connection for anyone who visits our main website. We have also already implemented the possibility for members to request their account to be deleted. What did change is that we have cemented this further into our Privacy Policy.
 
The Privacy Policy may seem a very boring and technical text to you, but here are some key points you should know in relation to your privacy on our website:
 
- We never sell any of your information to advertisers or other companies! Any information you provide about yourself, is solely intended for the use of the services our website has to offer.
 
- The information we have of you is the information you provide us in your profile. You can access this by going to your profile and/or account settings on the website. You can now also access a page that lists all of your personal data, by going to My Wall > Account Settings (hover) > My Personal Data Overview. The button "Save this page", at the bottom allows you to download your information in PDF format.
 
- You can also change or remove the information in your profile at any time, which means that you are in full control of what information you want to share. Additionally, you will find extensive privacy settings in your profile, allowing you to control which information is or isn't visible to which other members. In all cases, profiles are never visible to non-members.
 
All this was already available to you prior to today, and it will stay like this in order to keep your privacy safe.  In the future, we hope to automate some of the procedures that are currently still handled manually.
 
 
So what do you need to do?
 
If you still agree with our Privacy Policy, you don't need to do anything. Your account will remain available and active. By continuing to use the services of our website, you automatically agree to our updated Privacy Policy.
 
If, however, you do not agree with our Privacy Policy, you can ask us to have your account removed. Instructions on how to request an account deletion can be found here (make sure you are logged in first before clicking the link):
 
Or go to My Wall > Account Settings (hover) > Delete My Account.
 
 
We hope that we have properly informed you about the changes to our Privacy Policy, and we hope you will continue to enjoy our website - knowing that your privacy is safe with us.
 
 
Blessings,
 
New Order of Druids

BOOK
King Arthur and the
Gods of the Round Table


Ever wondered if the legends of King Arthur, and the knights and ladies of Camelot, were based on the myths and legends of the Celts, or even on the Germanic and Greek ones? 

King Arthur and the Gods of the Round Table

This book will not only offer an indepth search of parallels between the Arthurian and Celtic legends, but also searches for the pagan symbolism hidden within the many medieval stories of the King of Camelot.

This book can be purchased at the link below:

KING ARTHUR AND
THE GODS OF THE ROUND TABLE

SUPPORT THE EARTHYou can help us to
support the Earth!


For each member that pays for an upgraded membership, the New Order of Druids will automatically donate 5 € to the Nature Conservancy @ nature.org in order to preserve nature and life all around the world! By upgrading your account, you do not only support us, but also the Earth!

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT HOW YOU CAN HELP


The New Order of Druids is affiliated with


Privacy Policy and Terms of Use

Copyright © 2003 - - New Order of Druids vzw/npo