Keltische Goden & Godinnen

From Celtopedia

Jump to: navigation, search

Zie ook de Lijst van Goden & Godinnen voor een alfabetisch overzicht.


De goden in de Keltische mythologie figuren als voorvechters, consorten en vereerders van de godin. Hoewel de godin soeverein heerseres is, is de god van zeer groot belang. De gelegenheid tot, en de ervaring van, het brengen van hulde aan de godin werd beschouwd als het voornaamste doel van de held. De geschiedschrijving van de Kelten had weinig te maken met het vastleggen van gebeurtenissen en alles met mythologische archetypen en de kringloop van de natuur. Zij kenden natuurlijke gebeurtenissen, zoals geboorte, dood en het wisselen van de seizoenen, een mythische betekenis toe. In oude tijden leefden mensen binnen de context van deze rijke traditie. Moderne 'helden' leven binnen vacuüm en kunnen moeilijk spontaan vanuit hun wezen handelen, omdat hun oude zang is verstomd. Ontkenning van en angst voor de heks hebben mannen tot een toestand van onvolgroeidheid die voor hen van elke uitdaging of toetsing van hun kwaliteiten is ontbloot en hen een leeg gevoel van binnen geeft.

De Keltische goden waren figuren met uitzonderlijke vermogens en verdiensten. Er zijn vele Keltische goden (en godinnen) die goed kunnen fungeren als leermeesters en rolmodellen om mensen geestelijk de weg naar huis terug te helpen vinden. De Ierse god Luge is een hemelgod die bekend is als de 'Helder Stralende'. Hij wordt in verband gebracht met zowel de zon als de vruchtbaarheid van het land. Zijn pleegmoeder stierf tijdens het zaairijp maken van de akkers van Ierland. Zijn feestdag op de eerste augustus, Lughnasadh, wordt aan haar opgedragen. Hij is ook de God van Alle Vaardigheden en een verdediger van de Thuatha- de-Danaan. De Dagda was de 'Goede God' en een symbool van overvloed, vruchtbaarheid en bescherming. Als bewaker van de verbazingwekkende rijkdommen van de godin regeert de Dagda over de waarheid en de mysteriën van het bestaan. Merlijn beschikt over grote vermogens als waarzegger en is kenner van het bovenzinnelijke. Volgens de legende bouwde hij Stonehenge voor de godin, op een plek voor rituele plechtigheden in Wiltshire in Engeland. De God van de Zee, Dylan, zorgt voor de tegengestelde aspecten van emotionele passie en kalmte in relaties. Heksen doen dikwijls een beroep op de Keltische godheid die bekend is als de Groene Man. Hij belichaamt de geest van groei en magie en is de god van de bossen en de bomen. Hij is sterk gelieerd aan de Gehoornde Goden, Cernunnos en Hearne. Met het heilige gewei van de Hertenbok op zijn hoofd vertegenwoordigde de Gehoornde God de levenskracht van de natuur en hij zette in de lente de sluizen van het leven open.


Op de lijst met Gallische godheden van Julius Caesar staat slechts één godin die hij de Romeinse naam Minerva geeft. De Romeinen gaven deze naam ook aan Sulis, de Britse godin die de beroemde genezende bronnen in Bath in Engeland controleerde. De Keltische Minerva was echter meer dan een helende godin. Zij was tevens verbonden met vruchtbaarheid, geluk, veeteelt, jacht en oorlogsvoering, en ze was ook zeker niet de enige Keltische godin.

De moedergodin was in het Keltische geloof de bekendste vrouwelijke godheid. Zij stond voor vruchtbare grond, vrouwelijke vruchtbaarheid en regeneratie en nam veel vormen aan. Zo was de godin Aveta een van de vele godheden die vereerd werden in Trier, de hoofdstad van de Treverïers uit Noordoost-Gallië. Pelgrims lieten bij haar heiligdommen kleine afbeeldingen achter van een moedergodin die symbolen van voorspoed en overvloed, zoals vruchten, schoothondjes en baby's, vasthoudt.

De complexiteit van de symboliek van de moedergodinnen werd nog versterkt door het feit dat ze vaak afgebeeld werden in triades. Op verschillende afbeeldingen uit het Rijnland zijn twee oudere godinnen te zien die een jongere flankeren.

Andere godinnen worden alleen afgebeeld en hun rol kan vaak worden afgeleid van hun naam en hun attributen. Zo toont het kleine bronzen Romeins-Keltische beeldje uit Bern in Zwitserland een godin die een mand met vruchten aan een beer offert. De naam van de godin is Artio, wat 'berin' betekent. De betekenis van het beeldje is dat zij de beren beschermt of dat zij deze dieren gunstig probeert te stemmen om haar vereerders te vrijwaren van aanvallen. De Gallische godin Sirona draagt een slang met zich mee. Maar dit betekent vermoedelijk dat zij genezende krachten bezit en niet dat zij de beschermster van slangen is. Slangen zijn een wijdverbreid symbool voor genezing in de antieke wereld. Sirona's rol als genezende godheid wordt bevestigd doordat veel van haar heiligdommen bij bronnen lagen. Talrijke Keltische godinnen waren verbonden met de jacht en met oorlogsvoering. Een kleine bronzen wagen uit de zevende eeuw v.Chr. gevonden bij Srettweg in oostenrijk, toont een godin die hoog boven herten en schilddragende ruiters uittorent. Een beeldje uit de eerste eeuw v. Chr., gevonden in Brittanië, toont een godin die een helm draagt met een gans op de kam. De gans was een symbool van agressie.

De meest dramatische voorstellingen van oorlogsgodinnen zijn te vinden in de Ierse literatuur en mythes. In een beroemd epos komt de held Cù Chuliann als zijn laatste uur geslagen heeft , oog in oog te staan met twee macabere figuren, de Morrigan ('Spookkoningin') en de godin Badhbh ('Kraai'. Cù Chulainn had de Morrigan tot zijn vijand gemaakt door niet in te gaan op haar seksuele avances. Om deze vernedering te wreken had de Morrigan, die het lot van de krijgers in een veldslag zou kennen, bepaald dat de held bij zijn eerstvolgende gevecht zou sterven. Door de tovenarij van Badhbh, een oorlogsgodin die in de vorm van een kraai boven de slavelden vloog, kwam hij in een noodlottig gevecht terecht. De Ierse beschrijvingen van deze twee onheilspellende godinnen bevatten allerlei elementen van verdrievoudiging, transformatie, vruchtbaarheid en agressie die ook voorkomen in de vroegere iconografie.


* Bron: "De Kelten" Juliette WoodLANDBOUW

 • Brigit, White Lady, Epona, Lugh, Bel, The Horned God, Ameathon.


DIEREN

 • Epona, Rhiannon, Brigantia, Cerridwen, Cernunnos, Bel, Herne, Bran the Blessed,The Horned God, Nuada, Anu, Manannan mac Lir.


KUNST & CREATIE

 • Brigit, Cerridwen, the Dagda, Lugh, Ogma, Taliesin, Merlin, Bran the Blessed, Manannan mac Lir.


SCHOONHEID

 • Arianrhod, Branwyn, Creiddylad, Nuada, Angus mac Og.


ZEGENINGEN

 • Danu, Badb.


KALMTE

 • Rhiannon, Branwyn, Creiddylad, Arianrhod, Anu.


SCHEPPINGSGOD/IN

 • Arianrhod, Dan, the Dagda.


ASPECT VAN DE OUDE VROUW

 • Morgan Le Fay, Cerridwen, Macha.


DE DOOD

 • Morrigu, Creiddylad, Cerridwen, White Lady, Arawn, Gwynn ap Nudd, the Dagda, Ogma, Pwyll, Anu, Caillech, Don, Macha.


DIVINATIE

 • Brigit, Taliesin, Merlin.


AARDGOD/IN

 • Cerridwen, Blodeuwedd, Creiddylad, the Dagda, Cernunnos, Anu, Tailtiu.


BETOVERINGEN

 • Brigit, Cerridwen, Morrigu, Rhiannon, Banba, Gwydion, Math Mathonwy, Merlin, Taliesin, Nuada.


FERTILITEIT

 • Arianrhod, Brigit, Cerridwen, Brigantia, Macha, Herne, Cernunnos, Bel, Epona, Manannan mac Lir, the Horned God, Anu, Rhiannon.


VUUR

 • Brigit, Merlin, the Dagda, Bel.


GROTE GOD/IN

 • Cerridwen, Danu, Macha, Morrigu, Brigit, Anu, Bel, Rhiannon, the Dagda, Badb.


HELING

 • Brigit, Cernunnos, Bel, Lugh, Merlin, Taliesin, Gwydion, the Dagda, Nuada, Epona.


PAARDEN

 • Epona, Rhiannon, Manannan mac Lir.


JAGER(IN)

 • Morrigu, Cernunnos, Herne the Hunter, Epona, Nicneven.


KENNIS

 • Brigit, the Dagda, Taliesin, Merlin, Cerridwen, Taranis.


LIEFDE

 • Branwyn, Brigit, Mab, Creiddylad, Angus mac Og.


MAGIE

 • Morrigu, Rhiannon, Cerridwen, Brigit, Danu, Banba, Lugh, the Dagda, Gwydion, Ogma, Manannan mac Lir, Math Mathonwy, Taliesin, Merlin, Nuada, Taranis.


MAAN

 • Morrigu, Danu, Brigit, Mab, Blodeuwedd, Cerridwen, Cernunnos, Herne, Arianrhod, Nimue.


MOEDERGODIN

 • Danu, Epona, Macha, Anu.


MOEDERSCHAP

 • Brigit, Epona.


MUZIEK

 • Rhiannon, Curnunnos, Lugh, Ogma, Taliesin, the Dagda, Bran the Blessed, Nuada.


PSYCHISCHE KRACHTEN

 • Brigit, Morrigu, Merlin, Taliesin, Cerridwen, Cernunnos, the Dagda.


REINCARNATIE

 • The Dagda, Manannan mac Lir, Cernunnos, Ogma, Arianrhod, Cerridwen.


MAGIËR

 • Danu, Gwydion, Manannan mac Lir, Math Mathonwy, Nuada, Merlin, Taliesin, Lugh, Cerridwen.


TOVERKRACHT

 • Brigit, Merlin, Nuada, Ogma, Gwydion, Taliesin, Cerridwen.


ZON

 • Bel, the Dagda, Lugh, Bran the Blessed.


DE ONDERWERELD

 • Arawn, Pwyll, Gwynn ap Nudd, Don, the White Lady, Cerridwen, Llyr, Rhiannon.


HEKSERIJ

 • Morrigu, Brigit, Nicneven, Cerridwen
Personal tools